Οικογενειακά επιδόματα: Αυτά είναι τα νέα μηνιαία ποσά ανάλογα με τα παιδιά και το εισόδημα

19.01.2018 09:50

Προκαταβολή του νέου επιδόματος τέκνων έως το τέλος Μαρτίου του 2018 με βάση τα εισοδήματα που απέκτησαν το 2016 και δήλωσαν το 2017, θα λάβουν σε πρώτη φάση οι οικογένειες που έχουν 3 ή και περισσότερα παιδιά

Μάλιστα, μόλις υποβάλουν τις δηλώσεις του 2018 με τα εισοδήματα του 2017, θα γίνει συμψηφισμός στα ποσά που έλαβαν για το πρώτο δίμηνο του 2018 και είτε θα επιστρέψουν είτε θα λάβουν την ανάλογη διαφορά επιδόματος, ανάλογα με το εισόδημα του προηγούμενου έτους.

Η πληρωμή του επιδόματος από τρίμηνη γίνεται δίμηνη, ενώ η κυβέρνηση είχε αρχικά πει ότι θα καταβάλλονται ανά μήνα. Ακόμη, τα εισοδηματικά όρια είναι αυστηρότερα και αποκλείονται κατά κύριο λόγο ή παίρνουν μικρότερα ποσά, οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι.

Τι προβλέπει η απόφαση καταβολής του επιδόματος, οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι

Για τη χορήγηση επιδόματος παιδιού, απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 και ακολούθως του εντύπου Α21 στον ΟΓΑ. Οι αιτούντες/υπόχρεοι, να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Τα τέκνα τουε να είναι εξαρτώμενα και να βρίσκονται στην Ελλάδα. Δικαοιούχοι του επιδόματος παιδιού, είναι όσοι υποβάλουν αίτηση, εφόσον πληρούν και τα νέα εισοδηματικά κριτήρια.

Για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού, εξαρτώμενα τέκνα θεωρούνται:

· Τα άγαμα παιδιά, φυσικά θετά ή αναγνωρισθέντα, που δεν υπερβαίνουν  το 18ο έτος της ηλικίας τους ή και το 19ο έτος εφόσον  φοιτούν στη μέση εκπαίδευση

· Τα τέκνα άνω των 18 ετών εφόσον φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή σε αναγνωρισμένα κολέγια ή σε ΙΕΚ, δημόσια ή ιδιωτικά, καθώς και στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑΛ -
 
Τα επιδόματα, καταβάλλονται μόνο κατά το χρόνο της διάρκειας φοίτησής τους και σε καμία περίπτωση πέρα από τη συμπλήρωση του 24 έτους της ηλικίας τους.
 

Πηγή: newsbomb.gr