ΑΣΕΠ-Προσλήψεις στο Δημόσιο: Να απαιτείται γραπτός διαγωνισμός & συνέντευξη

09.06.2017 11:23

Γραπτές εξετάσεις αλλά και συνέντευξη σε ορισμενες περιπτώσεις για τις προσλήψεις στο Δημόσιο προτείνει στην Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων του ΑΣΕΠ για το έτος 2016 που παρέδωσε σήμερα ο Πρόεδρος του Ιωάννης Καραβοκύρης στον προέδρο της Βουλής, Νίκο Βούτση.

Συγκεκριμένα, όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στην έκθεση «θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας ενός συστήματος εισαγωγής στο Δημόσιο με ένα συνδυασμό

α) ειδικής γραπτής δοκιμασίας που θα διεξάγεται περιοδικά (π.χ. ανά τριετία) και της οποίας τα αποτελέσματα θα ισχύουν για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα (ο ν.3812/2009 προέβλεπε δεκαετή ισχύ) και

β) τυπικών προσόντων ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις και ιδίως ΠΕ και ΤΕ κατηγορίας θα μπορούσε να περιλαμβάνεται και η διαδικασία των συνεντεύξεων για τους διοριστέους και ένα αριθμό επιλαχόντων».


Αλλαγή και στα κριτήρια για το εποχικό προσωπικό

Σε ότι αφορά τα κριτήρια για το εποχικό και έκτακτο προσωπικό, όπως τονίζεται στην έκθεση «αυτά έχουν κοινωνικό χαρακτήρα (ανεργία, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.) κάτι που είναι λογικό όταν πρόκειται για βραχυχρόνια εργασία χαμηλής εξειδίκευσης. Η πραγματικότητα όμως λέει ότι δεν πρόκειται μόνο για τέτοιου είδους θέσεις και θα ήταν χρήσιμο να επανεξετασθεί το όλο ζήτημα, ανάλογα και με το βαθμό εξειδίκευσης των θέσεων», προστίθεται, με την Ανεξάρτητη Αρχή να ζητά στην ουσία πλην των κοινωνικών κριτηρίων να ισχύσουν και τα τυπικά προσόντα.
 ΄
Επιπλέον, ζητά να γίνει επανεκτίμηση των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφίων, καθώς διαπιστώνει προβλήματα σε ότι αφορά τα κριτήρια πρόσληψης εποχικού προσωπικού, απαριθμώντας τρία βασικά:

1. Έχει ιδιαίτερη βαρύτητα ο βαθμός του πτυχίου ενώ είναι δεδομένο ότι δεν είναι ίδια η ευκολία ή δυσκολία με την οποία κάθε τμήμα ΑΕΙ ή ΤΕΙ δίδει ένα υψηλό βαθμό στους φοιτητές ή σπουδαστές του.

2. Έχει επίσης σημαντική βαρύτητα ο μεταπτυχιακός τίτλος ενώ με την πάροδο του χρόνου αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των μεταπτυχιακών σπουδών στη χώρα μας με αποτέλεσμα να μειώνεται η σημασία του τίτλου ως μέτρου σύγκρισης των προσόντων των υποψηφίων.

3. Παρατηρούνται σημαντικές δυσχέρειες και υπάρχουν σημαντικές δικαστικές αμφισβητήσεις ως προς τον τρόπο απόδειξης της επαγγελματικής εμπειρίας και ως προς τη συνάφεια αυτής προς το αντικείμενο εργασίας των προκηρυσσόμενων θέσεων.

Πηγή: aftodioikisi.gr