ΑΕΙ: Ένα βήμα μπρος, δύο βήματα πίσω

02.06.2017 14:31

Το σύνθημα «εμπρός-πίσω» φαίνεται πως υιοθετεί η ελληνική κυβέρνηση στον τομέα της παιδείας και δη της ανώτατης.

Στον νέο νόμο που προωθεί το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας προβλέπεται επαναφορά της συμμετοχής εκπροσώπων των φοιτητών στα όργανα της διοίκησης των ΑΕΙ. Παράλληλα προβλέπεται η εκ νέου θεσμοθέτηση του πανεπιστημιακού ασύλου.

Πρόκειται για μία σειρά διατάξεων που παραπέμπουν στον νόμο του 1982. Ως αρμόδιο για την κλήση της δημόσιας δύναμης ορίζεται το πρυτανικό συμβούλιο, στο οποίο μετέχει και εκπρόσωπος των φοιτητών.

Παράλληλα, επαναφέρονται στα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ οι εκπρόσωποι των φοιτητών, με υπόδειξη των συλλόγων τους, δηλαδή επί της ουσίας των φοιτητικών παρατάξεων. Ο αρμόδιος υπουργός Παιδείας θα δύναται να ιδρύει και να διαλύει ΑΕΙ επικαλούμενος επιστημονικούς λόγους.

Στο επίμαχο σχέδιο νόμου του υπουργείου συμπεριλαμβάνονται συνολικά 70 άρθρα.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», ορισμένες από τις προβλέψεις του νομοσχεδίου είναι οι εξής:

-Για το πανεπιστημιακό άσυλο «επέμβαση δημόσιας δύναμης σε χώρους των ΑΕΙ λαμβάνει χώρα σε περιπτώσεις κακουργημάτων και εγκλημάτων κατά της ζωής αυτεπαγγέλτως και σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση μετά από απόφαση του πρυτανικού συμβουλίου. Οι ως άνω περιορισμοί δεν ισχύουν για το Πυροσβεστικό Σώμα».

-Καταργούνται τα Συμβούλια Ιδρύματος και θεσμοθετούνται τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας με συμμετοχή εκπροσώπων της περιφέρειας, υπουργείων κ.ά.

-Ο υπουργός μπορεί να συγχωνεύει και να καταργεί ΑΕΙ, όταν «η λειτουργία μεμονωμένων ΑΕΙ δεν δικαιολογείται επιστημονικά και, αντιθέτως, δυσχεραίνει την έρευνα και τη διδασκαλία στα αντίστοιχα γνωστικά πεδία».

-Δημιουργείται υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου του ιδρύματος καθώς και επιτροπή δεοντολογίας.

-Στη Σύγκλητο ορίζονται έως τέσσερις εκπρόσωποι των φοιτητών, τρεις των προπτυχιακών και ένας των μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψήφιων διδακτόρων. Οι εκπρόσωποι των φοιτητών ορίζονται έπειτα από απόφαση των νομίμως εκλεγμένων μελών όλων των διοικητικών συμβουλίων των φοιτητικών συλλόγων.

-Το πρυτανικό συμβούλιο αποτελείται από τον πρύτανη, τους αντιπρυτάνεις, έναν εκπρόσωπο των φοιτητών και τον εκπρόσωπο των διοικητικών υπαλλήλων.


-Με απόφαση του υπουργού Παιδείας είναι δυνατό να ιδρύεται σε κάθε ΑΕΙ Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης.

-Στα μεταπτυχιακά επιτρέπεται η ύπαρξη τελών φοίτησης, το ύψος των οποίων πρέπει να αιτιολογείται. Απαλλάσσονται των τελών οι φοιτητές, εφόσον το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνει αυτοτελώς το 70% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος.

-Η αμοιβή των καθηγητών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% του μισθού τους και εφόσον διδάσκουν σε ένα μεταπτυχιακό αμισθί.

-Τα πτυχία πενταετών σπουδών μετατρέπονται σε master.

-Με απόφαση του υπ. Παιδείας μπορεί να οργανώνονται στα ΑΕΙ διετή προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων, τα οποία θα παρέχουν σχετικά διπλώματα επιπέδου 5 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Πηγή: zougla.gr